Europæisk patent godkendt for ProtecTor

Kampmann får tildelt officielt dokumenteret ejendomsrettighed

 

Den Europæiske Patentmyndighed har nu godkendt Det Europæiske Patent for ProtecTor. Efter ansøgningen blev ProtecTor underkastet den nødvendige prøvning med henblik på patentegnethed, og nu er den officielt dokumenterede ejendomsrettighed tildelt.

 

Effektiv tandem-teknik

 

Det særlige kendetegn ved lufttæppet ProtecTor er luftføringen. ProtecTor er udstyret med to udblæsningsdyser ved siden af hinanden, som samler luftstrømmen og leder den i ønsket retning og således er med til at forhindre ineffektive lufthvirvler. Et uopvarmet fortæppe fungerer som støttestråle, som ved ændringer af ventilatorhastigheden automatisk tilpasser sig varmlufttæppets luftmængde.

 

 

Den opvarmede luft kan ikke bryde igennem fortæppet eller slippe ud i det fri. Fortæppet har en højere flowhastighed end varmlufttæppet, da fortæppet ikke - som ved gængse systemer - føres via varmeveksleren. Fortæppet virker således som støttestråle og sørger på den måde for luftstrålens stabilitet og en større penetreringsdybde.

 

Stort energisparepotentiale

 

Den særlige konstruktion af lufttæppet ProtecTor betyder, at der ved en lavere varmeydelse kan opnås samme afskærmende effekt, og at der således er mulighed for energibesparelser på op til 38 % i forhold til de gængse systemer.

 

Fordele ved ProtecTor

  • Beskyttelse mod kulde- og varmeindfald ved store halporte
  • Med støttestråle, som giver en mere stabil luftstråle og en større penetreringsdybde
  • Energibesparelser på op til 38 % i forhold til gængse systemer

 

 

Få mere at vide om vores ProtecTor her:

 

Til produktdetaljerne