Multifunktionslaboratorium

 

Denne kammerprøvestand giver mulighed for måling af ventilator- og modstandskarakteristikker hos filtre, spjæld, kanaler og lignende i henhold til gældende standarder. Karakteristikker for komplette enheder kan ligeledes beregnes helt automatisk.

 

 

To klimasimulationsanlæg leverer konditioneret luft op til en luftmængde på 14.000 m³/t. Denne luft med defineret lufttemperatur og -fugtighed kan sendes direkte til ventilationsaggregater. Derudover anvendes de to anlæg til undersøgelse af luft-vand-varmevekslere eller luft-luft-varmevekslere.

 

Til termodynamiske forsøg i forbindelse med høje ydelser er der integreret et varme- og kølekredsløb i dele af FEC. I multifunktionslaboratoriet er der til dette formål installeret to varmevekslerpar, så der kan produceres koldt/varmt vand med en kapacitet op til 40/80 kW.

 

 

 

Bevæg markøren hen over billedet for at få mere at vide om den viste forsøgsopstilling.

 

 

Billeder

 

Klik på et billede få at få det i stort format: