Klimakammer

 

 

Hvis der er brug for meget små mængder konditioneret luft i luftstrømslaboratoriet eller i multifunktionslaboratoriet, fungerer klimakammeret som en luftbuffer, hvorfra den nødvendige luftmængde så ganske enkelt afledes.

 

 

Her gennemføres virkelighedstro tests af apparater som f.eks. Kavent BA plus, som også under meget ekstreme temperaturer skal kunne frakoble lufttilførslen automatisk ved for højt vindtryk. Her er der mulighed for at operere med over- og undertryk på indtil +/- 600 Pa.

 

 

Move the cursor over the image and find out more about the climate chamber and test setup shown.

 

 

Billeder

 

Klik på et billede få at få det i stort format: