Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ved planlægningen af kontor- og administrationsbygninger er det en uundværlig bestanddel allerede på forhånd at fastlægge et koncept til reguleringsteknisk integration af varme-, køle- og ventilationsanlæg i den planlagte bygningsdrift.

Kun på den måde sikres integreringen af alt teknisk bygningsudstyr i automationskonceptet i det fremadskridende projekt, hvilket er en grundforudsætning for energi- og omkostningseffektivitet i den løbende drift. Samtidig kan vores produkter kobles til eksterne CTS-systemer eller sammen med KaControl overtage driften som selvstændigt automationssystem.

 

Allerede i planlægningsfasen, før byggeriet påbegyndes, bør man fastlægge de nødvendige funktioner og den dertil nødvendige grad af automation for de planlagte systemer. Dette giver mulighed for en fleksibel og præcis tilpasning til de eksisterende systemer i rumautomationen, som f.eks. belysning, solafskærmning og tilstedeværelsesregistrering. Med os ved din side er det ikke noget problem: KaControl er den centrale reguleringsteknik hos Kampmann, som opfylder de grundlæggende krav til integrering i allerede eksisterende teknik. Det er vores mål at kunne give dig mulighed for at skabe et overordnet, homogent system, som uden problemer kan integreres i de omgivelser, der omfatter de eksisterende grænseflader.

 

Kun på den måde kan man sikre enkel betjening og en langsigtet effektiv drift af varme-, køle- og ventilationsanlæggene. Hvis der ikke foregår en sådan tilpasning af de enkelte komponenter i det tekniske bygningsudstyr, er der fare for, at disse komponenter enten vil begrænse hinanden eller måske endda sætte hinanden ud af kraft.

 

For dig som planlægger er den fleksible og adaptive reguleringsteknik af særlig stor betydning, da den gør dit arbejde enormt meget lettere. En stor fordel, som du i denne form kun kan få med produkterne fra Kampmann.