Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Takket være den stadige videreudvikling af isoleringsteknikken falder varmelasterne, hvilket får kølingen til at rykke i fokus ved planlægningen. Vores innovative løsninger til energieffektive kølesystemer hjælper dig med denne udfordring.

Den fremadskridende udvikling inden for bygge- og energiretlige forskrifter og love fører til stadig bedre isolerede og tættere bygningsskaller. Det giver en fordel i kraft af mindre varmelast om vinteren. Især i kontor- og administrationsbygninger betyder den højere interne last dog også, at kølingen af rummene bliver stadig vigtigere.

 

Ud over den interne last ved kontorbygninger udgør også den regionale placering, orienteringen, isoleringen og skyggeomfanget væsentlige påvirkningsfaktorer i forhold til varme-, køle- og ventilationsanlæg. Vi lader dig ikke sidde alene tilbage med disse komplekse kendsgerninger, for vi kender de krav, som den tekniske videreudvikling inden for varme-, køle- og ventilationssektoren fører med sig. Ved hjælp af vores innovative løsninger og behovsorienterede ventilations- og kølesystemer hjælper vi dig til at få et så energieffektivt resultat som muligt.

 

Få mere at vide om vores produkter inden for køleområdet her.

 

Brug også vores formular til et overslag over kølelastberegningen, så du kan gøre din planlægning hurtigere og mere præcis.

 

Du kan finde yderligere oplysninger og merværdier om emnet køling her:

 

Planlægningsstøtte til køling