Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Da hallerne udnyttes forskelligt, stilles der mange forskellige krav til det tekniske bygningsudstyr. Vi finder passende produktløsninger til dig.

Erhvervs- og industribygninger kan alt efter anvendelsesformål være meget forskellige i forhold til udnyttelse og udstyr, hvilket også stiller meget forskellige krav til det tekniske bygningsudstyr. For at finde en så effektiv løsning som muligt skal hver enkelt bygning derfor betragtes individuelt i forhold til dens anvendelsesformål.

 

Her er der et stort antal faktorer, som spiller en rolle i forhold til kravene til planlægningen af det tekniske bygningsudstyr:

 

Hallens geometri og mål:

Disse faktorer er relevante i forbindelse med ensartet varmefordeling og skal medtænkes for eksempelvis at undgå træk i rummet. De har betydning for beregningen af varmebehovet og bør under ingen omstændigheder ignoreres.

 

Maskinudstyr og -anvendelsestider:

Ved beregningen af varmebehovet eller kølebelastningen er belastningen fra maskinerne af særlig stor betydning.

 

Forarbejdede materialer:

Til dimensioneringen af varme-, køle- og ventilationssystemer er disse aspekter vigtige påvirkningsfaktorer. Inden for finmekanikken anvendes der eksempelvis ofte følsomme materialer, der kræver konstante rumtemperaturer, og hvor det er vigtigt at undgå luftbevægelser, der hvirvler støv op.

 

Personer:

Alt efter, hvorvidt og hvordan der befinder sig personer i rummet, skal der tages højde for rumtemperatur og rumluftstrømninger, som skal tilpasses behovene.

 

 

Takket være vores mangeårige erfaring kender vi alle disse påvirkningsfaktorer. Vi ved, hvad der skal tages højde for ved de forskellige bygningstyper og anvendelsesformål. Vores produktsortiment indeholder produktløsninger, der passer til alle haller.

 

Ved hjælp af vores rådgivning er du i stand til at analysere bygningssituationen bedst muligt – herudfra finder vi sammen frem til de relevante krav, og vi hjælper dig med at planlægge og realisere dit byggeprojekt. Kontakt os, så vi kan aftale et rådgivningsmøde med dig.