Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Placeringen resp. anbringelsen af varme-, køle- og ventilationssystemerne afhænger i høj grad af bygningens dimensioner og udstyr. Vi stiller objektspecifikke udførelsesplaner og forbindelsesvarianter til rådighed for at lette og perfektionere planlægningen for dig.

Inden for den industrielle sektor udgør bygningens dimensioner og udstyr ofte en udfordring, når det gælder placeringen og anbringelsen af varme-, køle- og ventilationsanlæg, for ud over varmefordelingen og luftføringen er også planlægningen af de elektriske og hydrauliske ledninger samt luftkanalerne forbundet med en en stor arbejdsindsats og store monteringsomkostninger.

 

For at gøre planlægningen af de bygningstekniske anlæg en smule mere enkel kan det være hensigtsmæssigt at inddele komplekse systemer i forskellige delsystemer. På den måde kan forskellige temperaturzoner eller decentrale enkeltaggregater betyde store fordele i installationsfasen og den efterfølgende anvendelse.

 

Ved en sådan opdeling i delsystemer må man naturligvis ikke miste overblikket! Netop ved store erhvervs- og industribygninger er det enormt vigtigt at danne sig et overblik og foretage en så effektiv anbringelse og placering af aggregaterne som muligt. Samtidig skal der tages hensyn til de gældende bestemmelser. Det hjælper vi dig med!

 

I planlægningsfasen står vi dig og de udførende virksomheder bi som kompetent rådgiver og kan endda stille udførelsesplaner og forbindelsesvarianter til rådighed – så mister du helt sikkert ikke overblikket, men kan tilpasse din planlægning derefter. Det vil gøre dit arbejde en hel del lettere.