Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Alt efter maskinudstyret i hallerne er der meget forskellige faktorer, der er af afgørende betydning for en effektiv og individuelt tilpasset varme-, køle- og ventilationsplanlægning. Kampmann kender dem alle og hjælper dig med skræddersyede løsninger.

Maskinudstyret – dvs. maskintype, -antal, -driftstider (udnyttelse) og -funktioner – i erhvervs- og industribygninger er en væsentlig faktor for planlægningen af det tekniske bygningsudstyr, da det ikke blot har betydning for hver enkelt bygningsdel, men også for bygningen som helhed.

 

Det vil vi tydeliggøre ved hjælp af et eksempel: Hvis en bygnings varmebehov allerede dækkes af den interne belastning, f.eks. i form af overskudsvarme fra maskinerne, vil en omkostningsoptimeret opvarmning i stilstandsperioder være tilstrækkelig. Samtidig kan køling eller ventilation af de pågældende rum være hensigtsmæssig. I bedste fald vil en del af maskinernes overskudsvarme endda kunne udnyttes til opvarmning af andre områder i bygningen. Alle disse overvejelser og tiltag ville øge varmesystemets effektivitet mærkbart og indebære store omkostningsmæssige fordele.

 

En anden faktor, der påvirker varme-, køle- og ventilationsplanlægningen er lugtemissioner og støvudviklingen fra maskinerne, der skal tages højde for ved luftføring, opvarmning og køling. Her er maskinoperatørernes velvære ligeledes af stor betydning.

 

Takket være vores mange års erfaring inden for dette område kan vi støtte dig optimalt, når det handler om at inddrage samspillet mellem maskiner og mennesker og udvikle en optimal løsning til de givne forhold. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til individuelle bygninger.