Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

På grund af de store haller er omkostningseffektivitet et yderst vigtigt punkt i forbindelse med erhvervs- og industribygninger. Vi er din neutrale rådgiver, som ved hjælp af transparente omkostningsoversigter gør arbejdet lettere for dig.

For at kunne leve op til kravet om at opnå den bedst mulige udnyttelse ved så lave omkostninger som muligt, bør investerings- og driftsomkostningerne være indbyrdes afbalanceret og tilpasset anlæggenes anvendelsestider.

 

På grund af erhvervs- og industribygningernes meget forskellige funktioner vil der desuden være store forskelle i de personale- og maskinmæssige forudsætninger, hvilket kræver en individuel planlægning af varme-, køle- og ventilationsløsningerne. Det hjælper vi dig med.

 

Vores omfattende produktsortiment giver dig forskellige løsningsforslag til opvarmning, køling og ventilation af bygningerne. I kraft af det store sortiment af specifikke produkter kan vi som neutral rådgiver hjælpe dig ved en anvendelsesorienteret planlægning, og vi er meget villige til at belyse fordelene og ulemperne ved de forskellige systemløsninger for dig og drøfte dem med dig.

 

Denne kombination af omfattende produktsortiment og mangeårige erfaring, giver dig mulighed for fuldt overblik over omkostningerne og løsninger, der er præcist tilpasset til de særlige krav til dit byggeprojekt. Vores rådgivere hjælper dig gerne. Kontakt os!