Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Der er altid fokus på omkostningseffektiviteten ved store byggeprojekter som erhvervs- og industribyggeri, da disse skal planlægges så effektivt som muligt. Vi stiller de nødvendige detaljerede oplysninger til rådighed.

Byggeprojekter i en størrelsesorden som erhvervs- og industribygninger er særligt afhængige af en så effektiv planlægning som muligt, da omkostningerne i forvejen er meget høje. Vi støtter dig og gør alt for, at pengene komme til at passe.

 

For at sikre varme-, køle- og ventilationssystemets effektivitet, er det nødvendigt at tilpasse investerings- og driftsomkostningerne til anlæggets særlige anvendelsesform og -varighed, da alle hertil relevante parametre skal inddrages allerede i planlægningsfasen.

 

Ved beregningen af omkostningseffektiviteten anvendes standarder som eksempelvis de tyske DIN V 18599 og VDI 2067 til energimæssig vurdering af bygningerne, hvilket kan være en stor hjælp til vurdering af de nødvendige energimængder. Ifølge gældende lov er du endda forpligtet til at overholde disse standarder ved bygninger, der ikke er beregnet til beboelse, hvilket netop er tilfældet ved erhvervs- og industribygninger. Det er således en stor fordel for dig at kende disse standarder og kunne bruge dem. Vi rådgiver dig gerne i den henseende!

 

Derudover kan vi stille alle de detaljerede anlægsspecifikke oplysninger til rådighed for dig, som er nødvendige for at kunne udføre en beregning af omkostningseffektiviteten. Disse kan indlæses i gængse beregningsprogrammer, så du får pålidelige beregninger.

 

Derudover hjælper vi dig med at finde en passende samarbejdspartner, som hjælper dig med udarbejdelse af beregningerne.

 

Vi rådgiver dig med individuelle, rentable og optimerede bygningskoncepter – så du kan overbevise dine kunder med en langsigtet og vellykket varme-, køle- og ventilationsløsning. Du kan stole på os!