Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Nu om dage er der særligt fokus på energieffektivitet ved al planlægning – især ved dyrt byggeri som erhvervs- og industribygninger. Vores knowhow hjælper dig ved planlægningen af et energibesparende varme-, køle- og ventilationssystem.

Energieffektivitetens stadig større betydning skyldes ud over de konstant fremadskridende klimaforandringer især udviklingen inden for energipriserne, som øger brugernes interesse i en så effektiv opvarmning, køling og ventilering af byggeobjekterne som muligt. Det fører til, at der anvendes stadig flere bæredygtige og energibesparende systemer og produkter.

 

På grund af det ofte meget store areal spiller energieffektivitet især en stor rolle ved erhvervs- og industribyggeri. Disse særlige forhold kræver et optimalt samspil mellem de enkelte varme-, køle- og ventilationsanlæg, da der ellers opstår unødvendige omkostninger, og energiforbruget kan blive uforholdsmæssigt højt.

 

Med vores løsninger skåner du ikke blot miljøet, men opnår samtidig store besparelser. Vi anvender nemlig komponenter, som er tidssvarende i forhold til den tekniske udvikling, og som er optimeret i forhold til et så lavt energiforbrug som muligt.

 

Ved hjælp af en hensigtsmæssig forbindelse mellem de forskellige systemkomponenter er det eksempelvis muligt effektivt at integrere overskudsvarmen fra maskinkølingen i bygningsopvarmningen. Det sparer energi, uden at det resulterer i en øget indsats til betjening og vedligeholdelse.

 

Vores produkter dækker behovene for energibesparende tekniske anlæg og tilpasser sig individuelt til de enkelte krav. Vi gør gerne brug af vores knowhow for at støtte dig og hjælpe dig med at finde en energieffektiv løsning. På den måde sparer du tid og penge.