Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Erhvervs- og industribygningernes kompleksitet kræver en stor rådgivningsindsats i forhold til håndværkerne. Som direkte samarbejdspartner på stedet holder vi din ryg fri.

I kraft af vores erfaringer fra tidligere projekter i den industrielle sektor og vores dermed forbundne faglige kompetence kan vi tilbyde dig landsdækkende rådgivning i alle projektets faser, som indeholder alle ydelser skræddersyet til lige netop dine behov.

 

Hertil hører blandt andet følgende tiltag:

 

  • Rådgivende samtaler med arkitekter og bygherrer til drøftelse af tekniske og designmæssige løsningsforslag
  • Levering af prøveaggregater til installation og besigtigelse i prøverum
  • Individuel tilpasning af aggregaterne til de lokale forhold – f.eks. ved hjælp af tilpassede længder og en optimeret styring af vandet i varmesystemet
  • Præcis tilpasning af de leverede produkter takket være forudgående opmåling
  • Hjælp til håndværkerne før og under monteringen, af et monteringsteam for strålevarmepaneler fra Kampmann
  • Rådgivning på stedet til håndværkerne (eftersalgsservice)
  • Og meget mere

 

Som direkte kontakt for dine håndværkere i alle spørgsmål om montering og installation kan vi aflaste dig ved de mange forskellige problemstillinger og spørgsmål. Kontakt os!