Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ved planlægningen af forretningskæder indtager sikkerheden for mennesker og miljø en helt særlig position. For at kunne opfylde sikkerheden er der et stort antal aktuelle love, standarder og retningslinjer, der skal overholdes. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.

Overholdelsen af aktuelle love, forordninger, standarder og direktiver vedrørende sikkerhed samt den tekniske korrekte overholdelse heraf er krævende men meget væsentlige ledetråde ved planlægning, udførelse og drift af forretningskæder. Vi hjælper og støtter dig for at være sikker på, at du tager højde for alle relevante bestemmelser.

 

Ud over de generelle bestemmelser er det også vigtigt at være opmærksom på landespecifikke og regionale forskelle. Uvidenhed om love og direktiver kan resultere i uhensigtsmæssig planlægning, som ofte bringer yderligere problemer med sig.

 

Vi nærstuderer bøgerne for at undgå planlægningsfejl og disses følgeproblemer og for at aflaste dig bedst muligt. På den måde kan du koncentrere dig om andre opgaver.

 

For at du kan få et bedre indtryk, finder du her et lille udvalg af de love, standarder og direktiver, der skal overholdes i Tyskland:

 

  • ASR5 (”Tekniske regler for arbejdspladser – Ventilation”)
  • DIN 10505 (”Levnedsmiddelhygiejne - Ventilationsanordninger til levnedsmiddelsalgssteder”)
  • DIN EN 13053 (”Ventilation af bygninger - Centrale rumlufttekniske aggregater - Ydelsesspecifikationer for aggregater, komponenter og byggeenheder”)
  • DIN EN 15251 (”Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik”)
  • Lov til fremme af vedvarende energi i varmeområdet (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG)
  • VDI 2082 (”Rumluftteknik - salgssteder”)
  • VDI 6022 (”Rumluftteknik, rumluftkvalitet - Hygiejnekrav til rumlufttekniske anlæg og aggregater”)
  • Forordning vedrørende energibesparende varmebeskyttelse og energibesparende anlægsteknik ved bygninger (Energieeinsparverordnung - EnEV)

 

Dette arbejde vil vi gerne spare dig for: I en specialiseret fagafdeling har vi sammensat et kompetent team, som kan svare på alle dine spørgsmål vedrørende disse bestemmelser.