Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ved byggeri af forretningskæder lægges særlig stor værdi på omkostningseffektiviteten. Byggeriet skal planlægges effektivt og samtidig være prisbilligt. Vi hjælper dig med at tage højde for dette aspekt.

Lige netop ved forretningskæder lægges særlig vægt på anvendelsen af effektive systemer, da forretningskæder ofte ikke blot er bygherrer, men samtidig også bruger af lokalerne. Vi støtter dig og gør alt for, at pengene komme til at passe.

 

For at sikre anlæggenes omkostningseffektivitet er det nødvendigt at tilpasse investerings- og driftsomkostningerne til de pågældende åbningstider, dvs. anlæggenes brugstid, da alle hertil relevante parametre allerede skal inddrages i planlægningsfasen.

 

Vi kan stille alle de detaljerede oplysninger til rådighed for dig, som er nødvendige for at kunne udføre en beregning af omkostningseffektiviteten. Disse indlæses i gængse beregningsprogrammer for at muliggøre en pålidelig beregning og give dig et omfattende overblik over omkostningseffektiviteten. På den måde har kritikere ingen chance.

 

Derudover hjælper vi dig med at finde en passende samarbejdspartner, som hjælper dig med udarbejdelse af beregningerne.

 

Vi rådgiver dig med individuelle, bæredygtige og økonomisk optimerede bygningskoncepter – så du kan overbevise dine kunder med en langsigtet og vellykket varme-, køle- og ventilationsløsning. Du kan stole på os!