Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

De enkelte funktionsområder i rummene i forretningskæder stiller meget forskellige krav, som du som planlægger skal betragte hver for sig. Takket være vores omfattende knowhow har vi den perfekte løsning til hvert enkelt rum.

Ud over de rene salgslokaler findes der et stort antal andre områder, zoner og lokaler, der ofte ikke tages højde for i det første planlægningstrin – en fatal fejl! Disse rum opfylder forskellige funktioner og stiller derfor også helt forskellige krav til varme-, køle- og ventilationssystemet.

 

Til disse forskelligt udnyttede rum hører blandt andet kasse- og indgangsområdet samt lager, omklædningsrum eller opholdsrum for medarbejderne. Disse skal betragtes individuelt for at kunne sikre planlægningen af et optimalt samlet system af enkelte varme-, køle- og ventilationsanlæg. Kun på den måde kan der opnås en omkostningsbesparende løsning, som er tilpasset den pågældende anvendelse.

 

Eksempelvis kan der i forhold til investerings- og driftsomkostningerne opnås enorme fordele i de enkelte funktionsområder gennem en hensigtsmæssig kombination af central og decentral ventilationsteknik – en betydelig merværdi for din planlægning, som du også vil kunne overbevise dine kunder med.

 

Ud over besparelserne giver et samarbejde med os endnu flere fordele:

 

Ved at integrere systemkomponenterne til et komplet og samlet varme-, køle- og ventilationssystem sikrer vi, at alle aggregater afstemmes optimalt i forhold til hinanden og samtidig udstyres med en overordnet regulering – det letter betjeningen helt enormt. Det betyder også en stor aflastning for personalet.

 

Samtidig støtter vi dig ved at fungere som central kontaktperson for både de forskellige håndværkere og den senere bruger af anlægget. Så behøver du ikke at beskæftige dig med yderligere spørgsmål omkring installation og betjening af varme-, køle- og ventilationssystemerne, men har hovedet frit til andre opgaver.

 

Takket være vores mange års erfaring kan vi ikke blot give dig generel rådgivning, men også gøre dig opmærksom på særlige forhold. Vi er din konstruktive partner, som rådgiver dig i alle spørgsmål og tilbyder dig et individuelt systemudvalg, som kan opfylde alle krav. Vi står gerne til rådighed for alle spørgsmål, der måtte dukke op.