Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

De forskellige typer historiske bygninger har helt forskellige udgangssituationer og særlige forhold, der skal tages højde for ved planlægningen af varme-, køle- og ventilationsløsningen. Vi finder en individuel produktløsning til hver eneste bygning.

Til de forskellige typer historiske bygninger hører ud over kirker og museer også biblioteker, bindingsværkshuse, borge, kapeller eller kælderhvælvinger – alle med deres helt egne krav til det tekniske bygningsudstyr.


På grund af kirkernes og de historiske bygningers høje alder er planlægningen ofte præget af restaurering og modernisering. Derfor er mulighederne i planlægningen af bygningstekniske systemer ofte stærkt begrænset af fredningsbestemmelser – en stor udfordring for alle, som beskæftiger sig med disse særlige forhold første gang.


Ud over begrænsningerne i forhold til fredningsbestemmelserne påvirkes planlægningen også af indretningen og interiøret i bygningen. Det kan være alt lige fra sarte udstillingsgenstande over antikke altre til imponerende orgler. Alle disse indretningsgenstande skal medtænkes i planlægningen for at kunne leve op til de helt særlige krav, de stiller.


Her er Kampmann din pålidelige partner. Takket være vores mange års erfaring inden for restaurering af historiske bygninger er vi i stand at finde en individuel løsning til hvert enkelt objekt. Vi betragter hver enkelt bygning enkeltvis og udvikler en velegnet og effektiv produktløsning til lige netop dit byggeprojekt.

 

Vores team står gerne til rådighed for yderligere spørgsmål.