Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

I kirker og historiske bygninger er reguleringen af luftfugtigheden i bygninger enormt vigtig for ikke at beskadige det følsomme interiør. Vi ved, hvilke måleværdier der skal overholdes i de enkelte bygninger og giver dig omfattende rådgivning.

Hvis grænseværdierne for luftfugtigheden – både i opadgående og nedadgående retning – i de historiske bygninger ikke overholdes, kan det føre til alvorlige problemer især vedrørende interiør. Det hjælper vi dig med at undgå!


I eksempelvis kirker må den relative luftfugtighed ikke konstant ligge under 40 procent, da træet i interiøret og orglet ellers tørrer ud. For at undgå skader på orgler og andre indretningsgenstande, bør den nødvendige fugtighed således tilføres gennem kunstig luftbefugtning eller målrettet ventilation – det er din opgave.


Andre eksempler er bøger og skrifter i biblioteker og malerier i museer, som kan blive alvorligt beskadiget af en forkert luftfugtighed.

 

Vores knowhow kan beskytte dig mod at begå sådanne fejl! Vi ved, hvilke værdier der skal overholdes i de forskellige bygninger og giver dig kompetent rådgivning til at vælge det rigtige system. Kontakt os!