Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ved planlægning af kirker og historiske bygninger står sikkerheden for gæsterne, medarbejderne og miljøet i højsædet. For at kunne garantere sikkerheden er der et stort antal aktuelle love, standarder og retningslinjer, der skal overholdes. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.

Overholdelsen af aktuelle love, standarder og direktiver vedrørende sikkerhed samt den teknisk korrekte overholdelse heraf er krævende men meget væsentlige ledetråde ved planlægning, udførelse og drift af kirker. Vi hjælper og støtter dig for at være sikker på, at du tager højde for alle relevante bestemmelser.

 

Ud over de generelle bestemmelser er det også vigtigt at være opmærksom på landespecifikke og regionale forskelle. Uvidenhed om love og direktiver kan resultere i uhensigtsmæssig planlægning, som ofte bringer yderligere problemer med sig.

 

Vi nærstuderer bøgerne for at undgå planlægningsfejl og disses følgeproblemer og for at aflaste dig bedst muligt. På den måde kan du koncentrere dig om andre opgaver.

 

For at du kan få et bedre indtryk, finder du her et lille udvalg af de love, standarder og direktiver, der skal overholdes i Tyskland:

 

  • Bygningshåndbog for kirker
  • Beregning af varmebehov i henhold til Krischer og Kast
  • DIN EN 12831 (”Varmesystemer i bygninger - Metoder til beregning af varmeanlægs dimensionerede belastning”)
  • VDI 2081 (”Lydfrembringelse og støjreduktion i rumlufttekniske anlæg”)

 

Dette arbejde vil vi gerne spare dig for: I en specialiseret fagafdeling har vi sammensat et kompetent team, som kan svare på alle dine spørgsmål vedrørende disse bestemmelser..