Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

I forbindelse med kirker og historiske bygninger bør de enkelte aggregatkomponenter anvendes så effektivt som muligt for at opnå en optimal rumudnyttelse. I vores sortiment kan du til alle objekter altid finde det passende udstyr.

Nødvendigheden af et gennemtænkt koncept til placering af varme-, køle- og ventilationsaggregaterne viser sig eksempelvis ved luftføringen: Luftføringen bør i rummene være udført på en sådan måde, at gæster og medarbejdere føler sig godt tilpas også ved længere tids ophold i bygningen. Ubehagelig træk eller for køling luft bør derfor undgås.


Vores ekspertteam ved, hvad der er vigtigt at være opmærksom på ved planlægningen af det tekniske bygningsudstyr, og hvilken placering der er hensigtsmæssig for at forebygge bestemte problemer og konsekvenser og give mulighed for et effektivt samspil mellem anlæggene.


Vi støtter dig hele vejen og har de passende komponenter til dit projekt. Kontakt os!