Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Byggeriet af daginstitutioner og skoler er oftest bundet til et fast budget. Vi hjælper dig med de nødvendige argumenter over for de beslutningstagende instanser med henblik på eftermontering eller opgradering af varme-, køle- og ventilationsanlæggene i dit byggeprojekt.

Ved de første trin i planlægningen af daginstitutioner og skoler er installationen af et ventilationssystem ofte overhovedet ikke indbefattet. Især når der gælder pasning af små børn, er et ventilationsanlæg en rigtig god ide, da det ikke blot garanterer en konstant høj luftkvalitet, men også beskytter mod faren fra åbne vinduer.

 

Bliver man først opmærksom på dette senere, kan det resultere i betragtelige merudgifter. Med vores mangeårige knowhow sørger vi allerede i planlægningsfasen for, at du tager højde for alle vigtige aspekter og særlige forhold, så ventilationsanlægget ikke skal eftermonteres efter byggeriets afslutning, hvilket kræver masser af tid og har store ekstraomkostninger til følge.

 

Men hvis et projekt allerede er afsluttet, og der skal eftermonteres et ventilationsanlæg, skal der indsendes en ansøgning til de relevante myndigheder, for at de ekstra midler bliver stillet til rådighed. Her kan vi også hjælpe dig, så du kommer igennem med dine ønsker.

 

Vi rådgiver dig om alle spørgsmål vedrørende sikkerhed på daginstitutioner og skoler – på den måde har du de bedste muligheder for at komme igennem med dit anliggende hos de forskellige instanser.

 

Her er kvaliteten af vores produkter din sikkerhed. Aggregater af høj kvalitet kræver dog også ofte et stort budget, hvilket eventuelt kan kræve retfærdiggørelse over for dine kunder.

 

Vores ydelser og produkter har en lang række kvalitetskendetegn og giver dig således de bedste argumenter for en udvidelse af budgettet:

 

  • CE-overensstemmelse i henhold til tyske bestemmelser og EU-direktiver
  • Hensyntagen til sikkerhed/forebyggelse af ulykker i henhold til relevante standarder, love og direktiver
  • Ydelse og støjemissionsværdier i henhold til udførte, præcise målinger
  • Eksklusiv forarbejdning
  • Samarbejde med anerkendte leverandører (f.eks. til motorerne)
  • Høj servicekvalitet som følge af landsdækkende kundeservice

 

Vi hjælper dig ved at forsyne dig med faktaviden og vores erfaringer. På den måde kan du bedre forsvare brugen af kvalitetsvarer og således bevirke en budgetudvidelse hos dine kunder. For også her gælder det, at Kampmann-kvalitet lønner sig.