Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Lærere og pædagoger har ofte ikke den nødvendige faglige viden til at kunne håndtere komplicerede aggregater. Det er ikke noget problem med vores systemer, da vores produkter ud over den høje kvalitet og de omfattende funktioner også er kendetegnet ved at være let forståelige og intuitive at betjene.

Betjeningen og reguleringen inden for skole- og daginstitutionsområdet udføres af mange forskellige personer med meget forskellige forudsætninger. Det rækker lige fra teknikuerfarne pædagoger og lærere, der står for den daglige brug, over varmemesteren med en vis teknisk indsigt og til direkte teknisk uddannet personale med den nødvendige faglige viden.

 

Da det ofte er de teknisk mindre kyndige brugergrupper, der står for den daglige håndtering af varme-, køle- og ventilationsaggregaterne, er en enkel og intuitiv betjening af stor betydning.

 

Vores produkter kan betjenes intuitivt, så også sådanne brugere let kan udføre og tilpasse de nødvendige indstillinger og hurtigt kan blive fortrolige med håndteringen af vores varme-, køle- og ventilationsanlæg.

 

Med kvalitetsprodukterne fra Kampmann tilbyder vi dig en mulighed for at tilpasse varme-, køle- og ventilationsløsningerne til de forskellige brugergruppers individuelle behov og således imponere med stor brugervenlighed.

 

Du kan derfor regne med, at slutbrugerne og dermed også dine bygherrer vil være fuldt ud tilfredse – det bedste udgangspunkt for fremtidige ordrer.