Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ved planlægning af daginstitutioner og skoler står sikkerheden for gæsterne, medarbejderne og miljøet i højsædet. Her skal der tages hensyn til en lang række aktuelle love, forordninger, standarder og direktiver. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.

Overholdelsen af aktuelle love, forordninger, standarder og direktiver vedrørende sikkerhed samt den tekniske korrekte udførelse heraf er krævende men meget væsentlige ledetråde ved planlægning, udførelse og drift af daginstitutioner og skoler. Vi hjælper og støtter dig for at være sikker på, at du tager højde for alle relevante bestemmelser.

 

Ud over de generelle bestemmelser er det også vigtigt at være opmærksom på landespecifikke og regionale forskelle. Uvidenhed om love og direktiver kan resultere i uhensigtsmæssig planlægning, som ofte bringer yderligere problemer med sig.

 

Vi nærstuderer bøgerne for at undgå planlægningsfejl og disses følgeproblemer og for at aflaste dig bedst muligt. På den måde kan du koncentrere dig om andre opgaver.

 

For at du kan få et bedre indtryk, finder du her et lille udvalg af de love, standarder og direktiver, der skal overholdes i Tyskland:

 

  • AMEV (”Anvisninger vedrørende planlægning og udførelse af rumlufttekniske anlæg til offentlige bygninger”)
  • Brandsikkerhedsdirektiver
  • DIN EN 13779 (”Ventilation i bygninger ikke beregnet til beboelse - Ydeevnekrav til ventilations- og rumkonditioneringsanlæg”)
  • DIN EN 15251 (”Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik”)
  • GUV-V S 1 (”Forskrift vedrørende forebyggelse af ulykker i skoler”)
  • GUV-V S 2 (”Forskrift vedrørende forebyggelse af ulykker i daginstitutioner”)
  • VDI 6040 (”Rumluftteknik - skoler - krav”)

 

I en specialiseret fagafdeling har vi sammensat et kompetent team, som kan svare på alle dine spørgsmål vedrørende disse bestemmelser, og som sikrer, at du overholder alle relevante bestemmelser.