Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Der er altid fokus på omkostningseffektiviteten ved store byggeprojekter som lager- og logistikbygninger, da disse skal planlægges så effektivt som muligt. Vi hjælper dig med beregningen og overvågningen af omkostningseffektiviteten i projektet.

Byggeprojekter i en størrelsesorden som lager- og logistikbygninger er særligt afhængige af en så effektiv planlægning som muligt, da investeringsomkostningerne i forvejen er meget høje. Vi støtter dig og gør alt for, at pengene komme til at passe.

 

For at sikre varme-, køle- og ventilationssystemets effektivitet, er det nødvendigt at tilpasse investerings- og driftsomkostningerne til anlæggets særlige anvendelsesform og -varighed, da alle hertil relevante parametre skal inddrages allerede i planlægningsfasen.

 

Vi stiller alle nødvendige anlægsspecifikke oplysninger til rådighed for dig, som er nødvendige for at kunne udføre en beregning af omkostningseffektiviteten. Disse oplysninger kan indlæses i gængse beregningsprogrammer, hvilket i sidste ende letter arbejder for dig og giver dig pålidelige beregninger.

 

Derudover hjælper vi dig med at finde en passende samarbejdspartner, som hjælper dig med udarbejdelse af beregningerne.

 

Vi rådgiver dig med individuelle, rentable og optimerede bygningskoncepter – så du kan overbevise dine kunder med en langsigtet og effekttiv varme-, køle- og ventilationsløsning. Du kan stole på os!