Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

De enkelte funktionsområder i rummene stiller meget forskellige krav, der skal betragtes hver for sig, og som skal medtænkes i planlægningen. Vi kender disse forskelle og hjælper dig med at finde det optimale system til alle rum.

Sports- og ridehaller planlægges i reglen allerede individuelt af arkitekten i forhold de forskellige kriterier og rummenes forskellige funktioner. Hertil hører blandt andet valget af et ideelt sportshalskoncept (med en, to eller tre haller) og en egnet tribune samt relevante birum (f.eks. omklædningsrum, sanitære områder, indgangsområder/gange eller tilskuerområde).


Der skal naturligvis også tages højde for de forskellige anvendelsesformål og funktionsområder ved planlægningen af det tekniske bygningsudstyr. Disse beskrives eksempelvis i den tyske standard DIN 18032, som fastlægger kravene og kontrollerne for bygning og indretning af sportshaller.


Samtidig spiller dimensioneringsværdierne, f.eks. rumtemperatur og luftudskiftningshastighed, en rolle for de forskellige områder. Det er således meget vigtigt, at det tekniske bygningsudstyr er skræddersyet til det arkitektoniske koncept og tilpasset de særlige krav.


Her er vi din ideelle samarbejdspartner, som kan hjælpe og rådgive dig ved planlægning og realisering af din sports- eller ridehal. Takket være mange års erfaring kender vi alt til de relevante forudsætninger og særlige forhold, der gør sig gældende på dette område, så vi kan give dig omfattende rådgivning. På den måde får du omfattende assistance til dit projekt.