Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ved planlægningen af sports- og ridehaller indtager sikkerheden for mennesker og miljø en helt særlig position. For at kunne opfylde sikkerheden er der et stort antal aktuelle love, standarder og retningslinjer, der skal overholdes. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.

Overholdelsen af aktuelle love, forordninger, standarder og direktiver vedrørende sikkerhed samt den teknisk korrekte overholdelse heraf er væsentlige ledetråde ved planlægningen af driften af sports- og ridehaller, som man ikke bør ignorere.

 

Vi hjælper og støtter dig for at være sikker på, at du tager højde for alle relevante bestemmelser.


Ud over de generelle bestemmelser er det også vigtigt at være opmærksom på landespecifikke og byggeretlige forordninger, f.eks. den tyske forordning vedrørende samlingssteder. Uvidenhed om love og direktiver kan resultere i uhensigtsmæssig planlægning, som ofte bringer yderligere problemer med sig.


Vi har den nødvendige faglige viden til at undgå planlægningsfejl og eventuelle følgeproblemer og aflaste dig bedst muligt. På den måde kan du koncentrere dig om andre opgaver.


For at du kan få et bedre indtryk, finder du her et lille udvalg af de love, standarder og direktiver, der skal overholdes i Tyskland:

 

  • DIN 18032 (”Sportshaller – haller og rum til sport og mange andre formål”)
  • DIN EN 12831 (”Varmesystemer i bygninger - Metoder til beregning af varmeanlægs dimensionerede belastning”)
  • DIN EN 13779 (”Ventilation i bygninger ikke beregnet til beboelse - Ydeevnekrav til ventilations- og rumkonditioneringsanlæg”)
  • DIN EN 14037 (”Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C”)
  • DIN V 18599 (”Energivurdering af bygninger - beregning af nytte-, slut- og primærenergibehovet til opvarmning, køling, ventilation, varmt brugsvand og belysning”)
  • Lov til fremme af vedvarende energi i varmeområdet (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG)
  • VDI 2067 (”Bygningstekniske anlægs omkostningseffektivitet”)
  • Forordning vedrørende energibesparende varmebeskyttelse og energibesparende anlægsteknik ved bygninger (Energieeinsparverordnung - EnEV)

 

I forhold til de to sidstnævnte standarder finder du yderligere oplysninger i kapitlet ”Beregning af omkostningseffektivitet”.

 

Denne tidskrævende research efter relevante lovbestemmelser vil vi gerne spare dig for. I en specialiseret fagafdeling har vi sammensat et kompetent team, som kan svare på alle dine spørgsmål vedrørende disse bestemmelser, og som hjælper dig hele vejen.