Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Nu om dage er der særligt fokus på energieffektivitet ved al planlægning – især ved dyrt byggeri som sports- og ridehaller. Vores knowhow hjælper dig ved planlægningen af et energibesparende varme-, køle- og ventilationssystem.

Energieffektivitetens stadig større betydning skyldes ud over de konstant fremadskridende klimaforandringer især udviklingen inden for energipriserne, som øger brugernes interesse i en så effektiv opvarmning, køling og ventilering af byggeobjekterne som muligt. Det fører til, at der anvendes stadig flere bæredygtige og energibesparende systemer og produkter.


Vores omfattende produktsortiment tilbyder dig et stort antal muligheder: Du kan blandt andet vælge mellem to væsentlige varmesystemer – konveksionsvarme (f.eks. varmeventilator) og strålevarme (f.eks. strålevarmepaneler).


I kraft af dette store sortiment af specifikke produkter kan vi som neutral rådgiver hjælpe dig med en anvendelsesorienteret planlægning, og vi er meget villige til at belyse fordelene og ulemperne ved de forskellige systemløsninger for dig og drøfte dem med dig.


Ved planlægningen af sports- og ridehaller er det derudover også vigtigt at sørge for, at varmesystemerne tilpasses de sportslige aktiviteter eller andre aktiviteter, hallen anvendes til. På den måde kan der i forbindelse med en god regulering, som konstant optimerer systemet, opnås en høj grad af energieffektivitet.


Med vores løsninger, som er på højde med den nyeste tekniske udvikling, og som er optimeret i forhold til et så lavt energiforbrug som muligt, skåner du således ikke blot miljøet, men opnår også betragtelige besparelser.


Ønsker du yderligere oplysninger? Kontakt os!