Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Udstillings- og salgslokaler stiller alt efter størrelse og anvendelsesformål meget forskellige krav til varme-, køle- og ventilationssystemerne. Vi har de rigtige komponenter og den passende knowhow til at kunne hjælpe dig.

I forbindelse med varme-, køle- og ventilationsløsninger til udstillings- og salgslokaler er det ikke kun rummenes størrelse og anvendelsesformål, som udgør de væsentligste grundlag. Planlægningen præges derudover af de mange forskellige udgangsforudsætninger, der skal tages hensyn til i alle detaljer.

 

Der skal blandt andet tages hensyn til følgende forhold:

 

  • Lokalernes størrelse
  • Anvendelsesformål
  • Individuelle ønsker og krav fra ejeren
  • Eksisterende byggeri vs. nybyggeri
  • Arkitektoniske krav (eksklusivt vs. praktisk og funktionelt)
  • Anvendelsesspecifikke krav (f.eks. indretning af forskellige temperaturzoner, hensyntagen til luftføring og rumstrømning eller tilpasning til trykforholdene)
  • M.m.

 

Og ikke nok med det: Erhvervsmæssige udstillings- og salgslokaler får også indimellem nye ejere. En ny ejer har typisk egne forestillinger om udnyttelse af rummene, som skal kunne opfyldes uden en alt for stor indsats. For at undgå at det i sådanne tilfælde er nødvendigt at udskifte hele varme-, køle- og ventilationssystemt, bør der allerede under planlægningen medtænkes en vis fleksibilitet i den rumlige udformning.

 

Vi kan til enhver udgangssituation tilbyde en individuel løsning og hjælper dig med at finde de rigtige systemer til de forskellige betingelser – du kan trygt henvende dig til os!