Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Opholdsrum og udestuer skal være steder, hvor beboerne kan slappe af. Her spiller det generelle indeklima en afgørende rolle. Hos Kampmann kender vi de særlige forhold, der gør sig gældende ved dette anvendelsesområde, og giver dig gerne omfattende rådgivning. 

Især i opholdsrum og udestuer fører fejl i planlægningen og udførelsen hurtigt til ekstrem utilfredshed og frustration ved den senere brug.

 

Et hyppigt problem inden for dette anvendelsesområde er kuldeindfaldet foran store vinduesflader eller i udestuer. For at undgå et dermed forbundet dårligt indeklima anbefaler vi at gøre brug af vores kanalkonvektorer.

 

Komfort og behagelighed i de private hjem prioriteres meget højt af beboerne, da rummene skal skabe tryghed og bruges som et sted, hvor man kan slappe af. Her kan konstant træk eller høje lyde, som skyldes forkert installerede varme,- køle- og ventilationsanlæg, i høj grad ødelægge den hyggelige atmosfære.

 

Vi kender kundernes behov og har afstemt vores produkter specielt til disse krav. Det sikrer, at der uafhængigt af årstiderne altid hersker et behageligt klima i rummene. Du er meget velkommen til at kontakte os!