Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Energieffektiviteten spiller også en afgørende rolle ved planlægningen af opholdsrum og udestuer. Her hjælper vi dig med vores omfattende knowhow.

Energieffektivitetens stadig større betydning skyldes ud over de konstant fremadskridende klimaforandringer især udviklingen inden for energipriserne, som øger brugernes interesse i en så effektiv opvarmning, køling og ventilering af byggeobjekterne som muligt. Det fører til, at der ofte anvendes bæredygtige og energibesparende systemer og produkter.

 

Ud over brugen af topmoderne vinduer og isoleringssystemer skal der også tages højde for det tekniske bygningsudstyr som en vigtig del af energiplanlægningen.

 

Med vores løsninger skåner du ikke blot miljøet, men opnår samtidig store besparelser. Vores aggregatkomponenter udvikles med henblik på maksimal energieffektivitet med inddragelse af et moderne forsknings- og udviklingslaboratorium, og de lever derfor helt og fuldt op til det aktuelle tekniske udviklingsniveau.

 

Dette afspejler sig eksempelvis i højeffektive konvektorer, ventilatorer og varmegenvindingssystemer, hvis effektivitet understøttes af intelligente reguleringssystemer. Komponenter, som også kan anvendes i passivhuse.

 

Vores produkter dækker behovene for energibesparende tekniske anlæg og tilpasser sig individuelt til de enkelte krav. Vi gør gerne brug af vores knowhow for at hjælpe dig med at finde en energieffektiv løsning. På den måde sparer du tid og kan planlægge en økonomisk fordelagtig løsning.