Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.