Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Sports- og ridehaller

Sports- og ridehaller

Din hal – vores systemer: Præstationsklima til alle sportsudøvere.

Hudevad A/S Hudevad A/S
Hudevad A/S

ALL-IN-pakke

 

Funktionsområder

Reguleringsteknik med superlet brugerstyring

 

Differentiering af de forskellige krav

Ved planlægningen af sports- og ridehaller er det en uundværlig bestanddel allerede på forhånd at fastlægge et koncept til reguleringsteknisk integration af varme-, køle- og ventilationsanlæg i den planlagte bygningsdrift.Ved planlægningen af sports- og ridehaller er det en uundværlig bestanddel allerede på forhånd at fastlægge et koncept til reguleringsteknisk integration af varme-, køle- og ventilationsanlæg i den planlagte bygningsdrift.
Ved planlægningen af sports- og ridehaller er det en uundværlig bestanddel allerede på forhånd at fastlægge et koncept til reguleringsteknisk integration af varme-, køle- og ventilationsanlæg i den planlagte bygningsdrift.
 
De enkelte funktionsområder i rummene stiller meget forskellige krav, der skal betragtes hver for sig, og som skal medtænkes i planlægningen. Vi kender disse forskelle og hjælper dig med at finde det optimale system til alle rum.De enkelte funktionsområder i rummene stiller meget forskellige krav, der skal betragtes hver for sig, og som skal medtænkes i planlægningen. Vi kender disse forskelle og hjælper dig med at finde det optimale system til alle rum.
De enkelte funktionsområder i rummene stiller meget forskellige krav, der skal betragtes hver for sig, og som skal medtænkes i planlægningen. Vi kender disse forskelle og hjælper dig med at finde det optimale system til alle rum.

Energieffektivitet

 

Hjælp til beslutningstagning

Energibesparende systemer til økonomisk fordelagtige løsninger

 

Hjælp til valg og integrering af det passende varmesystem

Nu om dage er der særligt fokus på energieffektivitet ved al planlægning – især ved dyrt byggeri som sports- og ridehaller. Vores knowhow hjælper dig ved planlægningen af et energibesparende varme-, køle- og ventilationssystem.Nu om dage er der særligt fokus på energieffektivitet ved al planlægning – især ved dyrt byggeri som sports- og ridehaller. Vores knowhow hjælper dig ved planlægningen af et energibesparende varme-, køle- og ventilationssystem.
Nu om dage er der særligt fokus på energieffektivitet ved al planlægning – især ved dyrt byggeri som sports- og ridehaller. Vores knowhow hjælper dig ved planlægningen af et energibesparende varme-, køle- og ventilationssystem.
 
Valg og integrering af det rigtige varmesystem spiller ved sports- og ridehaller en vigtig rolle, da de forskellige anvendelsesformål stiller forskellige krav til planlægningen. Her kan vi give dig kompetent rådgivning.Valg og integrering af det rigtige varmesystem spiller ved sports- og ridehaller en vigtig rolle, da de forskellige anvendelsesformål stiller forskellige krav til planlægningen. Her kan vi give dig kompetent rådgivning.
Valg og integrering af det rigtige varmesystem spiller ved sports- og ridehaller en vigtig rolle, da de forskellige anvendelsesformål stiller forskellige krav til planlægningen. Her kan vi give dig kompetent rådgivning.

Tilpasning til integrerede aggregater

 

Rådgivning på stedet

Passende placeringskoncepter til alle aggregatudførelser

 

Hjælp gennem landsdækkende service i form af rådgivning på stedet

Sports- og ridehaller indeholder ofte integrerede aggregater, der skal tages højde for ved varme-, køle- og ventilationsplanlægningen. Vi hjælper dig med udarbejdelsen af et individuelt passende placeringskoncept til de tekniske anlæg.Sports- og ridehaller indeholder ofte integrerede aggregater, der skal tages højde for ved varme-, køle- og ventilationsplanlægningen. Vi hjælper dig med udarbejdelsen af et individuelt passende placeringskoncept til de tekniske anlæg.
Sports- og ridehaller indeholder ofte integrerede aggregater, der skal tages højde for ved varme-, køle- og ventilationsplanlægningen. Vi hjælper dig med udarbejdelsen af et individuelt passende placeringskoncept til de tekniske anlæg.
 
De særlige krav, der stilles til sports- og ridehaller, betyder, at der er behov for en særlig rådgivningsindsats i forhold til håndværkerne. Vi hjælper dig, og som direkte samarbejdspartner på stedet holder vi din ryg fri.De særlige krav, der stilles til sports- og ridehaller, betyder, at der er behov for en særlig rådgivningsindsats i forhold til håndværkerne. Vi hjælper dig, og som direkte samarbejdspartner på stedet holder vi din ryg fri.
De særlige krav, der stilles til sports- og ridehaller, betyder, at der er behov for en særlig rådgivningsindsats i forhold til håndværkerne. Vi hjælper dig, og som direkte samarbejdspartner på stedet holder vi din ryg fri.

Aktuelle bestemmelser

 

Beregning af omkostningseffektivitet

Omfattende rådgivning i forbindelse med landespecifikke bestemmelser

 

Lettelse af arbejdet som følge af kompetent rådgivning

Ved planlægningen af sports- og ridehaller indtager sikkerheden for mennesker og miljø en helt særlig position. For at kunne opfylde sikkerheden er der et stort antal aktuelle love, standarder og retningslinjer, der skal overholdes. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.Ved planlægningen af sports- og ridehaller indtager sikkerheden for mennesker og miljø en helt særlig position. For at kunne opfylde sikkerheden er der et stort antal aktuelle love, standarder og retningslinjer, der skal overholdes. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.
Ved planlægningen af sports- og ridehaller indtager sikkerheden for mennesker og miljø en helt særlig position. For at kunne opfylde sikkerheden er der et stort antal aktuelle love, standarder og retningslinjer, der skal overholdes. Den del af arbejdet overtager vi for dig på kompetent vis.
 
Der er altid fokus på omkostningseffektiviteten ved store byggeprojekter som sports- og ridehaller, da disse skal planlægges så effektivt som muligt. Vi stiller de nødvendige detaljerede oplysninger til rådighed.Der er altid fokus på omkostningseffektiviteten ved store byggeprojekter som sports- og ridehaller, da disse skal planlægges så effektivt som muligt. Vi stiller de nødvendige detaljerede oplysninger til rådighed.
Der er altid fokus på omkostningseffektiviteten ved store byggeprojekter som sports- og ridehaller, da disse skal planlægges så effektivt som muligt. Vi stiller de nødvendige detaljerede oplysninger til rådighed.

Downloads

 

Vores produkter til dit projekt

Kataloger, monteringsvejledninger, prislister og andet

 

Til enhver løsning tilbyder Kampmann de passende produkter