Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Planlægning og koncepter

Planlægning og koncepter

Rådgivning og support

ARådgivning om styringsteknik

 

Planlægningsstøtte på stedet

Generel faglig kompetence

 

Individuel planlægning for hver bygning

Takket være teknologiske standarder er det i højere grad muligt at opbygge netværk inde i en bygning. De såkaldte BUS-systemer udgør derfor en spændende opgradering for både bygherrer og slutkunder.Takket være teknologiske standarder er det i højere grad muligt at opbygge netværk inde i en bygning. De såkaldte BUS-systemer udgør derfor en spændende opgradering for både bygherrer og slutkunder.
Takket være teknologiske standarder er det i højere grad muligt at opbygge netværk inde i en bygning. De såkaldte BUS-systemer udgør derfor en spændende opgradering for både bygherrer og slutkunder.
 
Alle bygninger, uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering, skal planlægges individuelt i forhold til bygningens størrelse, placering og anvendelse, ligesom der skal tages højde for ydre påvirkninger.Alle bygninger, uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering, skal planlægges individuelt i forhold til bygningens størrelse, placering og anvendelse, ligesom der skal tages højde for ydre påvirkninger.
Alle bygninger, uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering, skal planlægges individuelt i forhold til bygningens størrelse, placering og anvendelse, ligesom der skal tages højde for ydre påvirkninger.

Planlægningssikkerhed ved projekter

 

Rådgivning om løsninger og anvendelsesområder

Forsknings- og udviklingscenter

 

Planlægning i forhold til bygningens anvendelse

Som følge af de øgede planlægningsmæssige krav hjælper Kampmanns forsknings- og udviklingscenter gerne med måletekniske undersøgelser.Som følge af de øgede planlægningsmæssige krav hjælper Kampmanns forsknings- og udviklingscenter gerne med måletekniske undersøgelser.
Som følge af de øgede planlægningsmæssige krav hjælper Kampmanns forsknings- og udviklingscenter gerne med måletekniske undersøgelser.
 
Ud over de geometriske, fysiske og geografiske kriterier er det bygningens funktion/anvendelse og brugerens specifikke krav og behov, der danner grundlag for ingeniørbureauets arbejde.Ud over de geometriske, fysiske og geografiske kriterier er det bygningens funktion/anvendelse og brugerens specifikke krav og behov, der danner grundlag for ingeniørbureauets arbejde.
Ud over de geometriske, fysiske og geografiske kriterier er det bygningens funktion/anvendelse og brugerens specifikke krav og behov, der danner grundlag for ingeniørbureauets arbejde.

Find den kontaktperson

 

Effektivitetsrådgivning/-beregning

There for you in person

 

Resultatorienteret planlægning

 

 

Effektiv energiudnyttelse er de senere år blevet det helt centrale emne inden for varme-, køle- og ventilationsbranchen.Effektiv energiudnyttelse er de senere år blevet det helt centrale emne inden for varme-, køle- og ventilationsbranchen.
Effektiv energiudnyttelse er de senere år blevet det helt centrale emne inden for varme-, køle- og ventilationsbranchen.