Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Alle bygninger, uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering, skal planlægges individuelt i forhold til bygningens størrelse, placering og anvendelse, ligesom der skal tages højde for ydre påvirkninger.

Alle disse faktorer gør planlægningen til en meget kompleks udfordring for ingeniørbureauerne. Hertil kommer en konstant strøm af nye/ændrede love, forordninger, standarder og direktiver, som skal overholdes, samt de stadig større krav, som bygherrer, investorer og arkitekter stiller til bygningernes tekniske udstyr.

 

Der skal således udarbejdes komplette bygningskoncepter med de mest effektive varme-, køle- og ventilationssystemer og de lavest mulige investeringsomkostninger – og som regel hurtigst muligt. Planlæggerens daglige arbejde er dermed præget af at skulle løse komplekse problemer under konstant tidspres.

 

Kampmann kan hjælpe dig med planlægningen og løfte lidt af byrden fra dine skuldre:

 1. Individuel teknisk rådgivning på stedet - det være sig på dit kontor, hos bygherren eller direkte på byggepladsen.
 2. Overslag over varmebehovet/kølebelastningen som diskussionsgrundlag til den indledende planlægningsfase.
 3. Valg af egnede produkter og systemkomponenter inkl. beregning af de nødvendige mængder og det nødvendige tilbehør.
 4. Hjælp og vejledning til udarbejdelse af et koncept for styringsteknikken/bygningsautomatikken.
 5. Udarbejdelse af nødvendige udbudstekster for Kampmann produkter/systemer.
 6. Hjælp og vejledning til argumentation over for bygherrer, investorer og slutkunder.
 7. Hjælp og vejledning til udarbejdelse af en lønsomheds- og amortiseringsberegning.
 8. Omfattende produktoplysninger, også på kampmann.de
 9. Udarbejdelse af udførlig teknisk dokumentation
 10. Udarbejdelse af individuelle kabelføringsplaner og CAD-tegninger til Kampmann styringer
 11. Ved behov kan det gennem opmåling på stedet sikres, at målene på alle planlagte anlægskomponenter passer til de gældende indbygningsforhold.
 12. Ved behov kan der i vores forsknings- og udviklingscenter simuleres en indbygningssituation, hvor systemets funktionsevne kan kontrolleres.