Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Takket være teknologiske standarder er det i højere grad muligt at opbygge netværk inde i en bygning. De såkaldte BUS-systemer udgør derfor en spændende opgradering for både bygherrer og slutkunder.

Derudover giver overordnet bygningsautomatik eller tilsluttede systemdele store fordele - alt efter anvendelsesområde:

 1. Central styring af (varme-, køle- og ventilations-)systemer og dermed øget effektivitet (eksempel: Et rum opvarmes kun, når det anvendes).
 2. Central overvågning af elektriske komponenter og udlæsning af fejlmeddelelser. Dette gør det lettere at udføre vedligeholdelse/reparationer og reducerer risikoen for udfald.
 3. .Sammenfletning af alle funktionsområder (eksempel: Kølingen i et kontor er kun aktiv, når vinduet lukkes. Dette kan udføres ved hjælp af vindueskontakter).
 4. Let håndtering ved installation.
 5. Fleksibilitet i den daglige brug.

Planlægning og afstemning af bygningsautomatikken før og under udførelsesfasen kræver ikke blot stor elektroteknisk kompetence, men også stor faglig kompetence inden for systemet generelt. Mange ingeniørbureauer inden for teknisk bygningsudstyr har ikke deres egen planlægningsafdeling for hverken bygningsautomatik eller styringsteknik, selv om dette emne bliver stadig mere vigtigt. Derfor er disse bureauer afhængige af hjælp fra eksterne, specialiserede ingeniørbureauer inden for måle-, styre- og reguleringsteknik.

 

Kampmann kan tilbyde dig følgende service:

 1. Hjælp og vejledning ved udvælgelse af det rigtige styrings- og automatiksystem.
 2. .Forklaring af fordele og ulemper ved forskellige styrings- og automatiksystemer.
 3. Hjælp og vejledning ved stillingtagen til automatikomfanget på baggrund af objektive vurderingskriterier.
 4. Ejer- og brugerorienteret rådgivning på basis af effektivitetskriterier (cost/benefit).
 5. Hjælp og vejledning ved integrering eller tilslutning af Kampmann systemer i eksisterende bygningsautomatik.
 6. Direkte aftale med firmaer inden for måle-, styre- og reguleringsteknik for afklaring af interfaces til Kampmann systemer.