Produktet er gemt på
huskesedlen.
Klik på symbolet til højre i menupunktet Produkter for at komme ind på huskesedlen.

Ud over de geometriske, fysiske og geografiske kriterier er det bygningens funktion/anvendelse og brugerens specifikke krav og behov, der danner grundlag for ingeniørbureauets arbejde.

Således skal eksempelvis en skoforretning udstyres anderledes end et forsikringsselskab, også selv om begge bygninger ligger umiddelbart ved siden af hinanden. Ud fra et planlægningsmæssigt synspunkt giver det ikke megen mening at betragte de enkelte produkter eller systembestanddele hver for sig under planlægningsprocessen.

 

Kampmann støtter dig i din planlægning omkring bygningens anvendelse og genererer derved merværdi til dig og dine kunder. Her finder du individuelt indhold vedrørende følgende emner:

  1. Hoteller
  2. Forretningskæder
  3. Lager- og logistikhaller
  4. Kontorer
  5. Erhverv og industri
  6. Daginstitutioner
  7. Sports- og ridehaller
  8. Salgslokaler
  9. Opholdsrum
  10. Kirker