Køling med vand som medium

Kampmann GmbH går ind for øget bæredygtighed og bakker derfor op om den trend,
der er med at anvende kølemedier med lav drivhuseffekt. At anvende vand som energibærer i bygningen bidrager til miljøvenlig aircondition. H2O har et Global Warming Potential (GWP1) på 0 og har dermed en enestående lav drivhuseffekt. Derudover er vand - i modsætning til andre ”naturlige” kølemidler - hverken toksisk
eller brændbar. Aircondition i bygninger, hvor køleenergien overføres til et bæresystem som vand, giver enorme fordele i forhold til f.eks. vidtforgrenede rørledningssystemer med direkte fordampning og store mængder kølemiddel.

 

Fleksibel i brug

Brugen af vand som medium gør kølesystemer med vandkølingsanlæg meget fleksible og giver mange forskellige udvidelsesmuligheder. F.eks. kan der tilsluttes miljømæssigt
korrekte kraftvarmeanlæg, træfyrede varmekedler samt varme- og køleanlæg baseret på solenergi, eller der kan uden videre integreres mange forskellige typer terminaludstyr.

 

Prismæssige fordele

Når der skal vælges system, og installationsomkostningerne stort set er de samme som for et system med direkte fordampning, er det især de løbende driftsudgifter, der træder i forgrunden. Den reducerede kølemiddelmængde, den samlede effektivitet og muligheden for tilslutning af ressourcebesparende systemer taler for kølesystemer med vandkølingsanlæg.

 

Bæredygtig i anskaffelse

Da lovgiverne stiller store krav til klimaanlægs miljømæssige bæredygtighed, er der udarbejdet bestemmelser, som blandt andet foreskriver en mindste energieffektivitet eller en begrænsning af eller et forbud mod forskellige kølemidler. Disse krav ændrer sig hele tiden, hvilket kan resultere i, at et køleanlæg skal udskiftes. Det er langt lettere at tilpasse et koldtvandssystem til forholdene.

 

De miljømæssige og økonomiske fordele ved køleprodukter, der arbejder med vand, giver mulighed for aircondition, der både kan betales og er miljørigtig, i dag såvel som i morgen.

 

 

(1) GWP angiver, med hvilken faktor den gas, der eksempelvis i form af kølemiddelemission sendes ud i atmosfæren, øger den naturlige drivhuseffekt sammenlignet med den samme mængde CO2 (måling som CO2-ækvivalent; GWP (Global Warming Potential) af et CO2-molekyle = 1)